Meedoen?
Vrijblijvend inschrijven

Meedoen is eenvoudig: U maakt uw interesse kenbaar door een ‘voorinschrijving’ te doen.

Schrijf u vrijblijvend in op een project waarvoor de inschrijving is geopend, dan wel op het ‘project’ Waterland Wachtlijst. U gaat hiermee nog geen enkele verplichting aan, pas op het moment dat het project feitelijk gerealiseerd gaat worden schrijft u zich definitief in. Aanmelden gaat via de gebruikerspagina op de website van Zon op Nederland die de administratie voor ons verzorgt. U geeft hierbij aan hoeveel participaties (van 250 kWh/jaar) u wenst (minimum – maximum). Het is verstandig om voor niet meer participaties (/certificaten) in te schrijven dan uw maximum verwachte stroomafname. Daarmee wordt het voordeel van de PostCodeRoos regeling (de restitutie van energiebelasting en btw) maximaal benut.

NB. U kunt niet meer belasting terugvragen dan wat u heeft betaald via uw verbruik. Meer opwekken dan u verbruikt is daarmee financieel niet gunstig.

Inschrijven

Na uw voor-inschrijving

Zodra er voldoende interesse is om het project door te laten gaan, wordt u in de gelegenheid gesteld om u definitief in te schrijven. Pas op dat moment beslist u of u definitief meedoet en zo ja met hoeveel certificaten. Ondertussen gaan wij verder met de voorbereiding van de installatie en wordt de aanleg van de installatie ingepland. Op basis van de inschrijvingen (min-max) worden de certificaten uitgegeven en start na oplevering de zonnestroomproductie.
Wij houden u intussen op de hoogte van de voortgang van het project en nodigen u uit voor informatieve bijeenkomsten.

Een gemiddeld gezin verbruikt 3.500 kWh per jaar en een certificaat wekt (gemiddeld) ongeveer 250kWh/jaar op. Een gemiddeld gezin heeft dus genoeg aan 14 certificaten!

Naar de gebruikers pagina