Onze projecten OUD

Zon op Waterland heeft tot nu toe acht projecten gerealiseerd. 

Project Noorderzon

De eerste zonnestroom-installatie van Zon op Waterland, project Noorderzon, is in productie vanaf eind december 2016!  De installatie omvat 272 zonnepanelen van 260 Wp op het dak van de ligboxenstal van Mark de Gier in de Noordmeer polder bij Broek in Waterland (Noordmeer 4). Jaarlijks wordt er (gemiddeld) ruim 66.000 kWh opgewekt.  Er zijn 272 certificaten (participaties) uitgegeven met een stroomopbrengst van 250 kWh/jaar. We hebben de aanleg van het dak van dag tot dag gevolgd en u kunt hier ons fotoverslag bekijken.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Noorderzon op dit moment produceert.

Project Noorderzon-II

Noorderzon-II

Nog voor de oplevering van Noorderzon in december 2016 waren de voorbereidingen voor een tweede installatie op hetzelfde dak gestart. Na ruim een maand was dit project – Noorderzon-II genoemd – al volgeboekt. Het bleek volgens Liander’s regels echter niet mogelijk om een tweede KV terugleveraansluiting op hetzelfde perceel te realiseren. Gelukkig waren de gebroeders Henk en Nico de Gier, aan de overzijde van de weg (Noordmeer 5), bereid om het dak van hun stal ter beschikking te stellen en vanaf 15 juni 2017 is Noorderzon-II operationeel. Naast een eigen installatie voor de dakeigenaren liggen er 332 panelen voor de coöperatie die samen 346 participaties van 250 kWh/jaar opleveren waarmee jaarlijks ruim 86.000 kWh wordt opgewekt.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Noorderzon-II op dit moment produceert.

Project Zuiderzon

Op de stal van de fam. Klein in Zuiderwoude, Dijkeinde 2, is een derde installatie opgeleverd met de naam Zuiderzon, met uitsluitend deelnemers uit Zuiderwoude en Uitdam!  Begin augustus 2017 werd de installatie al geplaatst; de aansluiting op het net (door Liander) bleek echter problematisch, een verzwaring van het net was vereist. Pas op 22 januari 2018 werd de installatie aangezet, vooralsnog op beperkte capaciteit. Na plaatsing van een nieuw transformator station (begin juni 2018) kon de installatie voor het eerst op volle kracht draaien. De installatie omvat 253 zonnepanelen van 290Wp die goed zijn voor 281 participaties van 250 kWh. Jaarlijks wordt er ruim 70.370 kWh opgewekt.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Zuiderzon op dit moment produceert.

Project Pronken met Zon

Het dak van een grote ligboxenstal van de gebroeders Pronk, Overlekergouw 2 in Broek in Waterland, is medio 2017 beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. De stal (bouwjaar 2006) is belegd met 864 zonnepanelen (op beide dakdelen). Gezien de omvang van het dak was een zwaardere Grootverbruik (GV) aansluiting vereist. Om die te realiseren moest eerst een nieuw trafostation worden geplaatst, waardoor de initiële inschrijvers voor deelname meer dan een jaar op stroomopbrengsten moesten wachten. Uiteindelijk zijn alle 796 participaties (van 250 kWh/jaar) verkocht en is de installatie op 4 oktober 2018 in productie gegaan, waarbij een gemiddelde opbrengst van 198.900 kWh per jaar wordt verwacht.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Pronken met Zon op dit moment produceert.

Project Ilpendam West

De familie Dekker in Landsmeer, aan de westzijde van het Noord-Hollands kanaal ter hoogte van Ilpendam (Kanaalweg 27) heeft twee zuidelijk georiënteerde staldaken beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. De Ilpendammers Piet Hofman en Leendert Wals hebben zich vanaf eind 2017 als voortrekkers opgeworpen om inwoners van Ilpendam te werven voor dit project. Na een presentatie in februari 2018 in het dorpshuis van Ilpendam was het project al snel volgeboekt. Als gevolg van problemen met het realiseren van de elektrische aansluiting duurde het bijna een jaar voordat op 15 feb 2019 de installatie live is gegaan. De installatie omvat 335 zonnepanelen van 285Wp, waarmee jaarlijks naar schatting 88.875 kWh wordt opgewekt. Er zijn 355 certificaten (participaties) uitgegeven met een gemiddelde stroomopbrengst van 250 kWh/jaar.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Ilpendam-West op dit moment opwekt.

Project Opstandingskerk Monnickendam

De Protestantse Gemeente in Monnickendam heeft in 2018 haar Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan 1 beschikbaar gesteld voor plaatsing van zonnepanelen op de verschillende daken van het gebouw. Dat betreft zowel de platte daken van de zaaltjes en de kosterswoning als de licht hellende daken van het kerkgebouw. Er zijn in totaal 277 panelen van 285 Wp geplaatst met een opwekvermogen van zo’n 70.000 kWh/jaar. Er zijn 277 participaties uitgegeven van gemiddeld 250 kWh/jaar. Op 24 mei 2019 is de installatie afgerond en meteen in productie gegaan.

U kunt hier zien hoeveel energie het project de Opstandingskerk op dit moment produceert.

Project Ilpendam-Zuid

Op het (vlakke) dak van Autobedrijf Jan Wals aan de Nijverheidsweg 2 te Ilpendam zijn 143 panelen geplaatst van 385 Wp geplaatst met een geschat gemiddeld opwekvermogen van ruim 47.000 kWh/jaar. Er zijn 189 participaties van gemiddeld 250 kWh/jaar uitgegeven aan 25 deelnemers. Op 18 mei 2021 is de installatie afgerond en meteen in productie gegaan.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Ilpendam-Zuid op dit moment produceert.

Project Gemeentewerf Katwoude

In samenwerking met de Gemeente Waterland zijn op het dak van de nieuwe Gemeentewerf op de Hogedijk 1B in Katwoude 159 zonnepanelen geplaatst van 340 Wp. Het geschat gemiddeld opwekvermogen bedraagt ruim 54.000 kWh/jaar. Er zijn 171 participaties van gemiddeld 250 kWh/jaar uitgegeven aan 18 deelnemers. Op 1 augustus 2021 is de installatie afgerond en meteen in productie gegaan.

U kunt hier zien hoeveel energie het project Gemeentewerf Katwoude op dit moment produceert.

Deelname in bestaande projecten

De bovengenoemde projecten zijn allen uitverkocht. Incidenteel kunnen er, bijvoorbeeld door verhuizing, participaties vrijkomen. Deze worden in eerste instantie aan leden van de coöperatie aangeboden. Eerst aan de leden die participeren in het betreffende project, vervolgens aan alle leden. Bij onvoldoende belangstelling vanuit de coöperatie kunnen deze participaties in tweede instantie aan inschrijvers op de Wachtlijst en niet-leden worden aangeboden. Bij overname dient de koper wel eerst lid van de coöperatie te worden.