Onze projecten

Zon op Waterland heeft zes projecten gerealiseerd en één project is nog in ontwikkeling. Er zijn inmiddels ruim voldoende inschrijvingen op dit project, de inschrijving is nu gesloten.  U kunt zich nog wel inschrijven op het project “Wachtlijst”, in afwachting van een mogelijk volgend project. Om in te schrijven gaat u naar de knop “Meedoen” en dan naar de gebruikerspagina.

Nieuw project:  Waterland-Oost

In het komende jaar willen wij dit zonnestroomproject realiseren op de stal van Dennis en Anneke Bark, Overleek 1D1, 1141 PD  te Monnickendam. Het project zal waarschijnlijk tussen de 340 en 370 participaties gaan omvatten. De werving van deelnemers aan dit project  is gedaan door de Ilpendammers Leendert Wals en Piet Hofman.

Deelname is voorbehouden aan inwoners van één van de postcodes 1141 ( postcode van het project), 1145, 1151, 1153, 1452, 1454 en 1482.

De prijsindicatie voor een participatie van 250 kWh/jaar (gem.) is € 300,-.

We streven naar realisatie van Waterland-Oost in februari/ maart 2020.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u mailen naar leendertwals@hotmail.com of piethofman@quicknet.nl. U kunt uw vragen ook stellen via info@zonopwaterland.nl

Deelname in bestaande projecten

De tot nu toe gerealiseerde projecten –  Noorderzon, Noorderzon II, Zuiderzon, Pronken met Zon, Ilpendam-West en Opstandingskerk – zijn allen uitverkocht. Incidenteel kunnen hier, bv. door verhuizing, participaties vrijkomen. Deze worden in eerste instantie aan leden van de coöperatie aangeboden. Bij overname dient de aspirant koper wel eerst lid van de coöperatie te worden. Bij geen belangstelling vanuit de coöperatie kunnen deze participaties in tweede instantie aan inschrijvers op de Wachtlijst en niet-leden worden aangeboden.

Project Noorderzon

De eerste zonnestroom-installatie van Zon op Waterland, project Noorderzon, is in productie vanaf eind december 2016!  De installatie omvat 272 zonnepanelen van 260 Wp op het dak van de ligboxenstal van Mark de Gier in de Noordmeer polder bij Broek in Waterland (Noordmeer 4). Jaarlijks wordt er (gemiddeld) ruim 66.000 kWh opgewekt.  Er zijn 272 certificaten (participaties) uitgegeven met een stroomopbrengst van 250 kWh/jaar. We hebben de aanleg van het dak van dag tot dag gevolgd en u kunt hier ons Fotoverslag bekijken.

Gerealiseerd met project: Broek in Waterland Noorderzon
Totale productie sinds 23-12-2016: 254.961 kWh
Totale CO2 besparing sinds 23-12-2016: 140.229 kg

Op de SolarEdge website kunt u zien hoeveel stroom Noorderzon op dit moment opwekt.

Project Noorderzon-II

Noorderzon-II

Nog voor de oplevering van Noorderzon in december 2016 waren de voorbereidingen voor een tweede installatie op hetzelfde dak gestart. Na ruim een maand was dit project – Noorderzon-II genoemd – al volgeboekt. Het bleek volgens Liander’s regels echter niet mogelijk om een tweede KV terugleveraansluiting op hetzelfde perceel te realiseren. Gelukkig waren de gebroeders Henk en Nico de Gier, aan de overzijde van de weg (Noordmeer 5), bereid om het dak van hun stal ter beschikking te stellen en vanaf 15 juni 2017 is Noorderzon-II operationeel. Naast een eigen installatie voor de dakeigenaren liggen er 332 panelen voor de coöperatie die samen 346 participaties van 250 kWh/jaar opleveren waarmee jaarlijks ruim 86.000 kWh wordt opgewekt.

Gerealiseerd met project: Broek in Waterland Noorderzon II
Totale productie sinds 15-06-2017: 288.119 kWh
Totale CO2 besparing sinds 15-06-2017: 158.465 kg

U kunt HIER zien hoeveel energie Noorderzon-II op dit moment produceert.

Project Zuiderzon

Op de stal van de fam. Klein in Zuiderwoude, Dijkeinde 2, is een derde installatie opgeleverd met de naam Zuiderzon, met uitsluitend deelnemers uit Zuiderwoude en Uitdam!  Begin augustus 2017 werd de installatie al geplaatst; de aansluiting op het net (door Liander) bleek echter problematisch, een verzwaring van het net was vereist. Pas op 22 januari 2018 werd de installatie aangezet, vooralsnog op beperkte capaciteit. Na plaatsing van een nieuw transformator station (begin juni 2018) kon de installatie voor het eerst op volle kracht draaien. De installatie omvat 253 zonnepanelen van 290Wp die goed zijn voor 281 participaties van 250 kWh. Jaarlijks wordt er ruim 70.370 kWh opgewekt.

Gerealiseerd met project: Zuiderwoude Zuiderzon
Totale productie sinds 17-01-2018: 176.795 kWh
Totale CO2 besparing sinds 17-01-2018: 97.237 kg

Via deze link kunt u zien hoeveel energie Zuiderzon op dit moment produceert.

Project Pronken met Zon

Het dak van een grote ligboxenstal van de gebroeders Pronk (Overlekergouw 2 in Broek in Waterland) is medio 2017 beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. De stal (bouwjaar 2006) is belegd met 864 zonnepanelen (op beide dakdelen). Gezien de omvang van het dak was een zwaardere Grootverbruik (GV) aansluiting vereist. Om die te realiseren moest eerst een nieuw trafostation worden geplaatst, waardoor de initiële inschrijvers voor deelname meer dan een jaar op stroomopbrengsten moesten wachten. Uiteindelijk zijn alle 796 participaties (van 250 kWh/jaar) verkocht en is de installatie op 4 oktober 2018 in productie gegaan, waarbij een gemiddelde opbrengst van 198.900 kWh per jaar wordt verwacht.
Bij aanhoudende belangstelling kan mogelijk in een later stadium een tweede project worden gerealiseerd op een meer westelijk gelegen stal uit 2011, waarop ruim 800 panelen zullen passen (beide dakdelen samen).

Zie het Informatie memorandum voor “Pronken met Zon”.

Gerealiseerd met project: Broek in Waterland Pronken met Zon
Totale productie sinds 28-09-2018: 334.678 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-09-2018: 184.073 kg

U kunt HIER zien hoeveel energie Pronken met Zon op dit moment produceert.

Project Ilpendam West

De familie Dekker in Landsmeer, aan de westzijde van het Noord-Hollands kanaal ter hoogte van Ilpendam (Kanaalweg 27) heeft twee zuidelijk georiënteerde staldaken beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. De Ilpendammers Piet Hofman en Leendert Wals hebben zich vanaf eind 2017 als voortrekkers opgeworpen om inwoners van Ilpendam te werven voor dit project. Na een presentatie in februari 2018 in het dorpshuis van Ilpendam was het project al snel volgeboekt. Als gevolg van problemen met het realiseren van de elektrische aansluiting duurde het bijna een jaar voordat op 15 feb 2019 de installatie live is gegaan. De installatie omvat 335 zonnepanelen van 285Wp, waarmee jaarlijks naar schatting 88.875 kWh wordt opgewekt. Er zijn 355 certificaten (participaties) uitgegeven met een gemiddelde stroomopbrengst van 250 kWh/jaar.

Zie het Informatie memorandum voor “Ilpendam-West”.

Gerealiseerd met project: Ilpendam West
Totale productie sinds 21-02-2019: 132.532 kWh
Totale CO2 besparing sinds 21-02-2019: 72.893 kg

U kunt HIER zien hoeveel stroom Ilpendam-West op dit moment opwekt.

Project Opstandingskerk Monnickendam

De Protestantse Gemeente in Monnickendam heeft in 2018 haar Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan 1 beschikbaar gesteld voor plaatsing van zonnepanelen op de verschillende daken van het gebouw. Dat betreft zowel de platte daken van de zaaltjes en de kosterswoning als de licht hellende daken van het kerkgebouw. Er zijn in totaal 277 panelen van 285 Wp geplaatst met een opwekvermogen van zo’n 70.000 kWh/jaar. Er zijn 277 participaties uitgegeven van gemiddeld 250 kWh/jaar. Op 24 mei 2019 is de installatie afgerond en meteen in productie gegaan.
Zie het Informatie memorandum voor het project “Opstandingskerk”

Gerealiseerd met project: Monnickendam Opstandingskerk
Totale productie sinds 24-05-2019: 80.211 kWh
Totale CO2 besparing sinds 24-05-2019: 44.116 kg

U kunt HIER zien hoeveel energie de Opstandingskerk op dit moment produceert.