Coöperatie Zon op Waterland
Duurzame energie opwekken in eigen gemeente

Het doel van de coöperatie Zon op Waterland is om in de gemeente Waterland duurzaam zonne-energie op te wekken en te leveren. 

De coöperatie is in augustus 2016 opgericht door Willem de Vries en Johan Lok, beiden inwoners van Broek in Waterland, die tevens het bestuur vormden.
De coöperatie wil inwoners van Waterland de mogelijkheid bieden zelf zonnestroom op te wekken zonder daarvoor hun eigen dak te hoeven gebruiken.

Zon op Waterland heeft in de periode eind 2016 tot medio 2019 zes zonnestroom installaties gerealiseerd en is uitgegroeid tot een organisatie met nu ongeveer 200 leden-participanten. Bij voldoende belangstelling en ondersteuning bij de uitvoering kunnen nieuwe projecten worden opgestart.  Als burgerinitiatief draagt de coöperatie hiermee bij aan het realiseren van de doelstelling van Waterland Duurzaam 2030.
Voor de collectieve zonnestroomprojecten doet de coöperatie een beroep op particulieren, bedrijven en instellingen in Waterland die hun dak beschikbaar willen stellen.

Zon op Waterland is begonnen als lid van Zon op Nederland, dat is opgegaan in REScoopNL  dat weer is opgegaan in Energie Samen. REScoopNL/Energie Samen levert ondersteuning in de vorm van kennis, expertise en administratie.

Zon op Waterland staat geregistreerd als een postcoderoos coöperatie (PCR) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Zon op Waterland Cooperatie U.A.“, waarbij U.A. staat voor: Uitgesloten Aansprakelijkheid. Er is een Oprichtingsakte die tevens de statuten van de Coöperatie vormen. Daarnaast is er een Huishoudelijk Reglement waarin een nadere invulling wordt gegeven aan de bepalingen in de statuten.

Bent u geïnteresseerd in deelname in een van onze projecten of heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de coöperatie. Stuur ons een e-mail, of spreek een van ons aan als u ons tegenkomt. We staan u graag te woord.

Meer over onze projecten

Bestuur van de Coöperatie

De  Coöperatie Zon op Waterland  U.A. is gevestigd op het adres Roomeinde 22,  1151 AP Broek in Waterland, en is te bereiken via het algemene e-mailadres info@zonopwaterland.nl

Het bestuur van de Coöperatie bestaat vanaf 7 juli 2020 uit de volgende 3 personen:


Johan Lok | voorzitter

Moerland 6, 1151 BJ Broek in Waterland
0648-633415 / 020-4033450
(Privé e-mail: lokhas@xs4all.nl)

Willem de Vries | Secretaris
Roomeinde 22,  1151 AP Broek in Waterland
0653-160229 / 020-4033064
(Privé e-mail: wdevries.willem@gmail.com)

Ed Stanley-Smith | Penningmeester
Havenrak 5, 1151 AE Broek in Waterland
0681-476380
(Privé e-mail: edhavenrak@icloud.com)