Project Pronken met Zon

Pronken met Zon is de vierde zonnestroom-installatie van Zon op Waterland en is in productie vanaf begin oktober 2018!

De installatie omvat 864 zonnepanelen van 285 Wp op het dak van de grote ligboxenstal van de gebroeders Pronk in Broek in Waterland (Overlekergouw 2). Jaarlijks wordt er gemiddeld 198.900 kWh opgewekt. Gezien de omvang was een zwaardere grootverbruik aansluiting vereist en werd een nieuw trafostation geplaatst,

Er zijn 796 certificaten (participaties) uitgegeven met een stroomopbrengst van 250 kWh/jaar. Het project heeft 63 deelnemers.

Gerealiseerd met dit project: Pronken met Zon
Totale productie sinds 28-09-2018: 1.068.529 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-09-2018: 594.102 kg
Gerealiseerd met project: Pronken met Zon
Totale productie 12 maanden: 126.135 kWh
CO2 besparing: : 70.131 kg