Zon op Waterland Coöperatie

De coöperatie is in augustus 2016 opgericht door Willem de Vries en Johan Lok, beiden inwoners van Broek in Waterland, die tevens het bestuur vormden.

De coöperatie wil inwoners van Waterland de mogelijkheid bieden zelf zonnestroom op te wekken zonder daarvoor hun eigen dak te hoeven gebruiken. Zon op Waterland heeft in de periode eind 2016 tot medio 2021 acht zonnestroom installaties gerealiseerd en is uitgegroeid tot een organisatie met ruim 200 leden/participanten.

Bij voldoende belangstelling en ondersteuning bij de uitvoering kunnen nieuwe projecten worden opgestart.  Als burgerinitiatief draagt de coöperatie hiermee bij aan het realiseren van de doelstelling van Waterland Duurzaam 2030. Voor de collectieve zonnestroomprojecten doet de coöperatie een beroep op particulieren, bedrijven en instellingen in Waterland die hun dak beschikbaar willen stellen.

Zon op Waterland is begonnen als lid van Zon op Nederland dat is opgegaan in Energie Samen. Energie Samen levert ondersteuning in de vorm van kennis, expertise en administratie.