Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt per 1 april 2021 de Regeling Verlaagd Tarief (RVT), ook wel de Postcoderoosregeling geheten.

De huidige projecten van Zon op Waterland vallen nog onder de RVT. Voor alle nieuwe projecten geldt dat zij gebruik zullen maken van de SCE.

De SCE is een exploitatiesubsidie. Zon op Waterland ontvangt met de deze subsidie gedurende de looptijd van een zonnestroomproject een vergoeding per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde/prijs van de geproduceerde energie in dat jaar. De subsidie is gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar en bestaat uit een basisbedrag dat voor de gehele periode is vastgelegd minus een correctiebedrag dat per jaar varieert.

Wat is grootste verschil met de Regeling Verlaagd Tarief (RVT)?

Bij de RVT krijgen de leden van een coöperatie korting op hun energiebelasting. Deze korting wordt verrekend via hun energierekening. Bij de SCE  wordt de subsidie betaald aan de energiecoöperatie. Die verdeelt deze vervolgens weer onder de leden. Er is dus niet langer direct een koppeling met het eigen stroomverbruik van de leden. Wel is het zo dat je als deelnemer woonachtig moet zijn in de zogeheten postcoderoos, de postcode van de zonnestroomn-installatie en de aangrenzende postcodegebieden.