Hoe werkt het?

De coöperatie Zon op Waterland werkt op basis van de wettelijke “Regeling Verlaagd Tarief”. Deze regeling heeft tot doel het regionaal en kleinschalig opwekken van duurzame energie mogelijk te maken. Dit wordt bereikt door een beperking van het aantal aaneengesloten postcodegebieden dat deel uitmaakt van een project, vandaar de naam “PostCodeRoos” (PCR) regeling (zie voor verdere uitleg: Postcoderoos).
Alle inwoners van Waterland, die wonen in een van de postcodegebieden die bij een project horen, kunnen meedoen.

U kunt participeren in een project van de coöperatie door een deel van de zonnestroom installatie te financieren. De installatie wordt ‘opgedeeld’ in participaties (certificaten) met een gemiddelde stroomopbrengst van 250 kWh/jaar. U neemt deel aan het project door een aantal van deze participaties aan te schaffen. U bepaalt zelf hoeveel, maar het is verstandig om hierbij uw jaarlijkse verbruik als bovengrens aan te houden. 
Als participant krijgt u vervolgens tenminste 15 jaar lang de (via uw energierekening betaalde) energiebelasting teruggestort over het vermogen dat uw participaties hebben opgeleverd. Als maximum geldt hierbij uw jaarlijkse verbruik.  Daarnaast ontvangt u een deel van de opbrengst van de door uw participaties opgewekte stroom, die door de coöperatie wordt verkocht – na aftrek van kosten van de coöperatie.

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) hebben dus op twee manieren voordeel van hun deelname in de postcoderoos coöperatie Zon op Waterland:

1. Privé belastingvoordeel deelnemer
Een deelnemer krijgt de energiebelasting (inclusief btw) teruggestort voor iedere kWh die in een collectief project wordt opgewekt. De opbrengst daarvan is afhankelijk van het tarief van de energiebelasting. In 2019 bedroeg de korting 11,93 cent per kWh. Per certificaat van (gemiddeld) 250kWh leverde dat dus € 29,82 op. In 2020 bedroeg de korting 11,82 cent per kWh en de opbrengst per certificaat € 29,55. In 2021 zal de korting 11,41 cent zijn waarmee de opbrengst per certificaat uitkomt op € 28,53.
De verrekening van deze korting (restitutie van betaalde energiebelasting) verloopt via de energieleverancier van de deelnemer. Dat gaat als volgt: aan het eind van ieder kalenderjaar meldt Zon op Waterland aan de energieleverancier hoeveel kWh de deelnemer heeft opgewekt (tot het maximum van het eigen verbruik). De energieleverancier vordert bij de Belastingdienst de betaalde energiebelasting + btw terug en stort die vervolgens terug naar de deelnemer. De afrekening verloopt via de jaarnota van de deelnemer of via een separate creditnota.
De Belastingdienst berekent de te betalen of restitueren belastingen op jaarbasis, wat er toe leidt dat pas in de periode april-mei de uitkeringen zullen worden gedaan. De hoogte van de te verwachten belastingrestitutie kunt u dagelijks zien op uw persoonlijke ledenpagina (tab certificaten)!
Zie ook de uitleg op: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-hoe-werkt-verrekening-van-energiebelasting

2. Voordeel uit lidmaatschap coöperatie
De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze aan een energieleverancier (naar keuze). De opbrengsten variëren met de marktprijs van elektriciteit, maar liggen vast gedurende een 3-jaars contractperiode. Van enkele (type-1) energieleveranciers ontvangt de coöperatie een (marge-)vergoeding voor deelnemers die een regulier contract met deze energieleverancier hebben. Zie het overzicht van de energieleveranciers.
De coöperatie heeft daarnaast kosten, zoals administratie, verzekering, kosten van aansluiting op het net (Liander) en reservering onderhoud en toekomstige kosten voor de ontmanteling van de installatie. De resulterende (positieve) baten worden naar rato van deelname (aantal certificaten) uitgekeerd aan de leden. De opbrengst bedraagt (niveau 2018) zo’n € 10,- per certificaat per jaar. Voor de eerste installaties werd die uitkering gedaan na een jaar na de opstart van de installatie. Met ingang van het jaar 2020 zullen we de jaargrens (1-1-2020) als ijkpunt voor de uitkeringen gaan nemen, waarna u in de periode februari-maart uw jaarlijkse uitkering tegemoet zult kunnen zien.

Voordelen samengevat
Per certificaat bespaart u jaarlijks bijna 130 kg CO2 uitstoot. Dat is de belangrijkste reden om deel te nemen aan een van deze projecten!
Maar afgezien van de bijdrage aan het klimaat levert deelname naar huidige verwachting ook een mooi financieel voordeel op:

Een certificaat levert jaarlijks rond de 40 euro op (niveau 2019). De inleg per certificaat bedraagt ongeveer € 300,- en is in principe eenmalig. Hierdoor maken de deelnemers dus een behoorlijk rendement op hun inleg, die – bij gelijkblijvende inkomsten en uitgaven – na ruim 7,5 jaar is terugverdiend, terwijl de looptijd minimaal 15 jaar is.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten of het iets voor u is?
Klik op Meedoen voor meer uitleg!

Postcoderoos

Postcodes in Waterland

Een ‘postcoderoos’ beslaat een gebied dat bestaat uit een centraal postcodegebied (viercijferig) met alle direct aangrenzende postcodegebieden. In Waterland kan een postcoderoos bijvoorbeeld bestaan uit de centrale postcode 1141 met daaromheen de postcodes 1145, 1151, 1153, 1452, 1454 en 1482. De zonne-energie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde postcoderoos liggen.

Voorbeeld van een Postcode ‘roos’

Postcoderoos met Monnickendam (rood) in het centrum

Zowel particulieren als organisaties/bedrijven die wonen binnen de postcoderoos van een zonne-energie project van de postcoderoos coöperatie Zon op Waterland kunnen deelnemen aan dat project.