Meedoen
Vrijblijvend inschrijven

U maakt uw interesse kenbaar door een ‘voorinschrijving’ te doen.

Schrijf u vrijblijvend in op een project waarvoor de inschrijving is geopend, dan wel op het ‘project’ Waterland Wachtlijst. U gaat hiermee nog geen enkele verplichting aan, pas op het moment dat het project feitelijk gerealiseerd gaat worden schrijft u zich definitief in.

Aanmelden gaat via de gebruikerspagina op de website van Zon op Nederland die de administratie voor ons verzorgt. U geeft hierbij aan hoeveel participaties (van 250 kWh/jaar) u wenst (minimum – maximum).

Inschrijven

Na uw voorinschrijving

Zodra er voldoende interesse is om het project door te laten gaan, wordt u in de gelegenheid gesteld om u definitief in te schrijven. Pas op dat moment beslist u of u definitief meedoet en zo ja met hoeveel certificaten. Ondertussen gaan wij verder met de voorbereiding van de installatie en wordt de aanleg van de installatie ingepland. Op basis van de inschrijvingen (min-max) worden de certificaten uitgegeven en start na oplevering de zonnestroomproductie.
Wij houden u intussen op de hoogte van de voortgang van het project en nodigen u uit voor informatieve bijeenkomsten.

Naar de gebruikers pagina