Nieuwtjes
Het laatste nieuws vind je hier

We gaan bouwen, inschrijving geopend vanaf maandag 26 augustus 2019!

Na een lange voorbereidingstijd komt het Zon op Zoeterwoude-project “Kaasboerderij van Veen” nu in een stroomversnelling. In oktober wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden door de netbeheerder Liander; dan wordt aan de Weipoortseweg een transformatorkast geplaatst en van daaruit de kabels naar de stal waarop de zonnepanelen komen te liggen.

Het offertetraject voor de leverancier van de zonnepanelen is ook afgerond. De keuze is gevallen op de firma vof Zonnigdak.nl uit Hazerswoude. Met eigenaar Ben Oostdam zijn goede afspraken gemaakt over de plaatsing van de panelen; de officiële opdracht wordt pas gegeven als 80% van de certificaten door de ZoZ-coöperatieleden is afgenomen. We hopen dat de panelen eind november hun werk kunnen gaan doen.

Meedoen?

Heeft u interesse, kijk dan op de website bij de kop Meedoen hoe u kunt deelnemen.